Noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi un to darbības laiks
Šie tipveida noteikumi ir spēkā pasūtījumiem, kas ir veikti interneta veikalā damur.lv (turpmāk INTERNETA VEIKALS) latviešu vai krievu valodā, starp personu (turpmāk PIRCĒJS), kas veic pasūtījumu un SIA Dāmu Paradīze - R (turpmāk PĀRDEVĒJS). Esošie līguma noteikumi ir spēkā sākot no 01.07.2013.


1.2. Distances līgums
Distances līgums ir vienošanās starp PATĒRĒTĀJU (PTAL 1. panta 3. punkts) un pārdevēju (PTAL 1. panta 5. punkts) vai pakalpojuma sniedzēju (PTAL 1. panta 4. punkts), pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību. Distances līgums attiecas uz pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti interneta veikalā ar piegādi, bet neattiecas uz tiem pirkumiem, kas izdarīti Pārdevēja tirdzniecības vietās.


1.3. Distances līguma spēkā stāšanās
Distances līgums skaitās stājies spēkā, kā tikko PATĒRĒTĀJS ir veicis pasūtījumu ar Interneta, telefona vai citu tehnoloģisko līdzekļu palīdzību un ir saņēmis no PĀRDEVĒJA apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.


1.4. Distances līguma izpildes laiks
PĀRDEVĒJS apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no PATĒRĒTĀJA, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja PĀRDEVĒJS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka PATĒRĒTĀJA pasūtītā prece nav pieejama, tad PĀRDEVĒJA pienākums ir informēt par to PATĒRĒTĀJU. Tādā gadījumā PĀRDEVĒJS var piedāvāt PATĒRĒTĀJAM ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.


1.5. Atteikuma tiesības
Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, PATĒRĒTĀJS var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt PĀRDEVĒJAM iegādāto preci.

PATĒRĒTĀJS nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
prece nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir bojāts (bojāta vai noplēsta aizsargplēve no ierīces ekrāna, ierīces iepakojums saburzīts vai savādāk bojāts);
precei nav saglabāta sākotnējā kvalitāte;
prece vizuāli ir bojāta (tai skaitā mehāniski bojājumi, bojājumi, kas radušies preces uzglabāšanas un transportēšanas gadījumā);
patērētājs nevar uzrādīt preci tās sākotnējā komplektācijā;
patērētājs ir veicis mehānisku iejaukšanos precē;
nesakrīt svars;
PATĒRĒTĀJS ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.


1.6. Preču atgriešanas kārtība
PIRCĒJAM atgriežot iegādāto preci nepieciešams uzrādīt dokumentu, kas apstiprina pirkumu. PATĒRĒTĀJS var atgriezt preci, atbilstoši distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā kopš brīža, kad prece tiek iegādāta, naudas līdzekļu atgriešana tiek veikta izmantojot to pašu metodi, kopš iegādāšanās momenta.


2. Informācija par interneta veikalu

2.1. Cenas
Visas cenas precēm INTERNETA VEIKALĀ uzrādītas eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli. Izmaksas par preču piegādi PIRCĒJAM nav iekļautas preces cenā.


2.2. Valodas
INTERNETA VEIKALA PIRCĒJIEM ir dota iespēja veikt pasūtījumu un noslēgt distances līgumu latviešu valodā vai krievu valodā.


2.3. Pasūtījuma noformēšana
PIRCĒJAM ir iespēja iegādāties jebkuru izvēlētu preci INTERNETA VEIKALĀ, pasūtot to Internetā vai pa elektronisko pastu (info@damur.lv). Lai noformētu pasūtījumu INTERNETĀ, PIRCĒJAM nav nepieciešams piereģistrēties (noformēt pasūtījumus Internetā var ari nereģistrēti lietotāji). Pasūtījuma noformēšanas kārtība Internetā:

1. Pievienojiet preces “Pievienot grozam”
2. Nospiediet pogu “Noformēt pasūtījumu” grozā
3. Mainiet preču skaitu/daudzumu (ja nepieciešams) un aprēķiniet groza summu nospiežot “Atjaunināt”
4. Autorizējieties kontā, reģistrēties vai nospiediet pogu “Nē”
5. Ievadiet Jūsu personas datus
6. Izvēlieties apmaksas veidu
7. Izvēlieties piegādes veidu
8. Pārbaudiet datus un nospiediet “Noformēt pasūtījumu”
9. Uz e-pastu gaidiet Jūsu rēķinu un preces apstiprinājumu tuvākajā laikā (1-2 darba dienas), pēc tam veiciet bankas pārskaitījumu (visa informācija būs e-pastā) vai gaidīsim Jūs pie mums (skaidras naudas).


P.S. Ja jūs nesaņemat no mums vēstules, lūdzu, skatiet tos SPAM. Rēķina nenomaksāšanas gadījumā pasūtījums tiks anulēts pēc 5 dienām no rēķina izrakstīšanas brīža (nosūtāms uz jūsu noradīto e-pasta adresi). Ja pasūtījums tika noformēts ar skaidru samaksu un izvešanu no veikala, pasūtījums tiks anulēts pēc 5 dienām no brīža, kad tika apstiprināta preču esamība noliktavā.


2.4. Noslēgtā līguma glabāšanas nosacījumi
PĀRDEVĒJS neglabā noslēgtos līgumus par INTERNETA VEIKALĀ iegādātām precēm


2.5. Tehniskie līdzekļi informācijas ievadkļūdu noteikšanai un labošanai pirms pasūtījuma izdarīšanas
Visos pasūtījuma noformēšanas posmos INTERNETA VEIKALĀ LIETOTĀJAM ir iespēja rediģēt ievadītos datus, atgriežoties vienu vai vairākus soļus atpakaļ. Jebkuras kļūdas, kuras atrastas pēc pasūtījuma apstiprināšanas, PIRCĒJS var izlabot kontaktējoties ar mums pa tālruņiem +371 26012255 vai pa elektronisko pastu info@damur.lv


2.6. Svarīga informācija
Krāsas fotogrāfijā var atšķirties no faktiskās preces krāsas, kas var būt saistīts ar krāsu pārraides Jūsu monitorā, fotoaparatūras konfigurēšana un citiem faktoriem. Preces svars un garums var atšķirties. Ne visas preces no Jūsu pasūtījuma var būt noliktavā!
Par visiem jautājumiem rakstiet uz elektronisko pastu info@damur.lv.


2.7. Kontaktinformācija un rekvizīti
Adrese: Virbu iela 2, 1.st., Rīga, LV-1067
Mob. Tālr.: +371 26012255
E-mail: info@damur.lv
   
Nosaukums: SIA Dāmu Paradīze - R
Juridiskā adrese: Aviācijas iela 10 - 39, Rīga, LV-1063
Faktiskā adrese: Virbu iela 2, 1.st., Rīga, LV-1067
Reģistrācijas Nr.: 40003139543
Reģistrēts: 1993.gada 26.jūlija
PVN: LV40003139543
Konta Nr.:  LV86HABA0551046434600
Bankas kods: HABALV22
Banka: Swedbank